UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- Endüstriyel Tasarım Eğitimi

Ek Konular

- Tasarım sunum teknikleri

- Görsel Araştırma Yöntemleri

- Biodesign