KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Lisans ve Master derecelerini Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde, doktora derecesini ise The University of Sydney, Sosyoloji ve Sosyal Politika Bölümü’nde tamamlamıştır. Son on yılda yürüttüğü araştırmaları öncelikli olarak Türkiye’de tarım ve kırsal dönüşümü üzerine odaklanmıştır. Küreselleşme sürecinde Türkiye’de tarımsal dönüşümü inceleyen ve TÜBİTAK tarafından desteklenen iki farklı projede araştırmacı olarak yer almıştır. Türkiye’nin birçok bölgesinde saha araştırmaları yürütmüş ve bu araştırmalarda çiftçi ve diğer kırsal aktörlerle derinlik mülakatlar yapmıştır. Araştırmaları “tarım sorunu” literatürü bağlamında tarım ve gıda çalışmalarına istisnai metodolojilerin gelişimine öncelik vermektedir.

Coğrafi İşaretler, Kır Sosyolojisi, Tarım ve Gıda Politikalarının Ekonomi Politiği, Gıda- Mekan Duygusu ve Kültürel Aidiyet, Yerellik ve Yerelleşme Hareketleri, Eko-feminizm ve Sosyal Medya araştırma yürüttüğü diğer alanlardır. Rural Sociological Society (ABD), European Society for Rural Sociology (Avrupa), Agrifood-Research Network (Avustralya-Yeni Zelanda) and Kırsal Araştırmalar Ağı’nın (Türkiye) üyesidir.

2012 yılında Rural Sociological Society tarafından düzenlenen Ronald Wimberley En iyi Makele Ödülü’nü kazanmıştır.

Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Sydney Üniversitesi’nde çalışmış, Eylül 2016’da ise İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde ders vermeye başlamıştır.