UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- Coğrafi İşaretler

- Kırsal Kalkınma

- Yerel Kalkınma

- Kır Sosyolojisi

- Tarım Sosyolojisi

- Gıda Sosyolojisi