TEZ DANIŞMANLIKLARI


Doktora Tezi

Vildan Seçkiner , “ Sokak Tahayyülleri: İstanbul Avrupa Kültür Başkenti ”
Ludwig-Maximilians-München Üniversitesi

Yüksek Lisans Tezi

Alexander Fehlner , “ Şehir Planlaması Vizyonları ile Yaşanmış Gerçekliklerin Bir Kültürel Analizi - Münih Schwanthalerhöh ”
Ludwig-Maximilians-München Üniversitesi
Anja Heubelhuber , “ Göç ve Mekan: Schönau Mülteci Konutları ”
Ludwig-Maximilians-München Üniversitesi
Janine Haebel , “ Tanzanyada Hegemonik ve Madun Erkeklik Biçimleri ”
Ludwig-Maximilians-München Üniversitesi
Yeliz Soytemel , “ Türkiyede Kültürel Çeşitlilik Söylemleri: Geri Kalmıştan Egzotiğe. Nüfus Tahayyüllerine Karşılaştırm ”
Ludwig-Maximilians-München Üniversitesi