UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- görsel kültür

Ek Konular

- Film Kuramları, Film Eleştirisi

- Feminist Film Teori

- Eleştirel Teori

- Şehir Çalışmaları

- Görsel Hikayeleştirme