UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- görsel kültür

Ek Konular

- Şehir Çalışmaları

- Göç Çalışmaları

- Eleştirel Teori

- Mekan Teorileri