UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- Görsel Sanatlar

Ek Konular

- Film Kuramları, Film Eleştirisi

- Feminist Film Teori

- Eleştirel Teori

- Şehir Çalışmaları

- Görsel Kültür; Sanat Teorisi ve Tarihi