KONUK KONUŞMACI

Ulusal

 • Antigone ve Medea: Adalet Arayışı
  (2012-2013) Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi - Ege Üniversitesi Felsefe Bölümü
 • İnsanlık Suçu, Geçmişle Yüzleşme ve Kolektif Sorumluluk
  (2012-2013) İzmir - Dokuz Eylül Üniversitesi Felsefe Bölümü ve Konak Belediyesi
 • Soykırım, Yüzleşme, Sorumluluk: Arendt, Lemkin, Jaspers
  (2012-2013) Nesin Matematik Köyü, Şirince, İzmir - Felsefeciler Derneği
 • Telosunu Arayan Üniversite: Bilgi, İktidar, Özgürlük
  (2011-2012) Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
 • Adalet Kavramı ve Politika Felsefesindeki Yeri
  (2011-2012) Dokuz Eylül Üniversitesi - Dokuz Eylül Üniversitesi Felsefe Bölümü
 • Toplum Dini olarak Yurtseverlik
  (2011-2012) Türkan Saylan Alsancak Kültür Merkezi - Dokuz Eylül Üniversitesi Felsefe Bölümü ve Konak Belediyesi
 • Kozmopolitanizm ve Konukseverlik
  (2008-2009) Uludağ Üniversitesi - Felsefe Bölümü
 • Kültürdeki Kriz ve Kamusal Aklın Tutulması: Hannah Arendt
  (2006-2007) Uludağ Üniversitesi, Bursa - Uludağ Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
 • Weak Tradition: Tradition and Modernity in Gadamer’s Philosophical Hermeneutics
  (2005-2006) Boğaziçi Üniversitesi - Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü