MAKALELER


SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Uluslararası
 • D.Sezer and E.Gönlügür.
  (2020) Therapeutic Forgetting, Agonistic Remembrance: Conflicting Memories of Izmir's Kültürpark and Contested Narratives in Contemporary Turkey.
  Memory Studies , 1-27,
 • D.Sezer.
  (2015) Medea's Wounds: Euripides on Justice and Compassion.
  History Of Political Thought , Vol. 36, No. 2, 209-233,
 • D.Sezer.
  (2010) The Anxiety of Cultural Authenticity in Turkish Communitarian Thought: Ahmet Hamdi Tanpınar and Peyami Safa on Europe and Modernity.
  History Of European Ideas , Vol. 36, No. 4, 427-437,

Diğer indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Ulusal
 • D.Sezer.
  (2018) Cumhuriyetçi Hafıza: Romantik Tahayyülden Kozmopolit Tahayyüle Geçiş.
  Felsefelogos , No. 69, 83-99,
 • D.Sezer.
  (2015) Soykırım, geçmişle yüzleşme, sorumluluk: Raphael Lemkin, Karl Jaspers, Hannah Arendt.
  Toplum Ve Bilim , No. 132, 7-32, ISBN: 1300-9354
 • D.Sezer.
  (2012) Çoğulluk ve Politika: Rousseau, Arendt, Cumhuriyetçilik.
  Toplum Ve Bilim (Sociological Abstracts) , No. 124, 7-35,
 • D.Sezer.
  (2007) Yurttaş-Filozof olarak Habermas: Kantçı Projenin Eleştirel Gücü.
  Toplum Ve Bilim (Sociological Abstracts) , No. 110, 47-61,
 • D.Sezer.
  (2006) Gadamer'in Pratik Felsefesi: Hermenötik Düşüncede Gelenek ve Deneyimin Önceliği.
  Toplum Ve Bilim (Sociological Abstracts) , No. 105, 283-300,
Uluslararası
 • D.Sezer.
  (2020) Anxieties of Naming: Conceptual Controversies around the Armenian Genocide.
  S:I.M.O.N. Shoah. Intervention. Methods. Documentation. , Vol. 7, No. 2, 4-20, ISBN: 2408-9192

Hakemli dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Ulusal
 • D.Sezer.
  (2017) Dünyaya İhtimam Göstermek: Arendt, Gadamer ve Dayanışma Meselesi.
  Cogito , No. 89, 216-234,
 • D.Sezer.
  (2008) Schiller'in Özgürlük Felsefesi.
  Virgül , No. 122, 22-24,
 • D.Sezer.
  (2008) Saygının Kıtlığı: Eşitsizliklerin Olduğu Bir Dünyada Saygı Politikası.
  Birikim , No. 232-233, 117-123,
 • D.Sezer.
  (2007) Modernliği Anlamak.
  Toplum Ve Bilim , No. 108, 281-285,
 • D.Sezer.
  (2003) Dünya Felsefe Kongresi’nin Ardından: Siyaset Felsefesi, Beşeri Bilimler ve Üniversite Eğitimi.
  Toplum Ve Bilim , No. 98, 196-198,
 • D.Sezer.
  (2000) 6. Sosyal Bilimler Kongresi.
  Toplum Ve Bilim , No. 83, 364-371,