PROJELER


TUBITAK, DPT ve benzeri ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yöneticiliği veya yürütücülüğü

  • İki-foton Mikroskopi Görüntülerinde Dendrit Dikenlerinin Otomatik olarak Bölütlendirilmesi, Sınıflandırılması ve Takibi için Olasılık ve Makine Öğrenmesi Temelli Yöntemler
    (2015-2016) Tubitak