KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

1982’de Denizli’de doğdu. Lisans eğitimini 2006'da İYTE Mimarlık Bölümü'nde; yüksek lisans eğitimini 2009’da İEU Tasarım Çalışmaları’nda, tez sürecinin Bahar dönemini ise İskoçya’da tamamlamıştır. Doktora derecesini, 2016 yılında İYTE Mimarlık Bölümü'nden almış, doktora tez sürecinin önemli bir kısmını ise Lizbon’da tamamlamıştır. 2006-2011 yılları arasında IEU İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde araştırma görevliliği yapmış olup 2011 Nisan ayından itibaren aynı bölümde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. ‘Geleceğe Yönelik Tasarım Stüdyosu’, ‘Bitirme Projesi’, ‘Bitirme Tezi’, ve ‘Çizim ve Reprezantasyon’ derslerini vermektedir. Araştırma konuları arasında ‘çevresel psikoloji’ ve ‘görsel mekanın görsel olmayan boyutları‘ yer almaktadır.