KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Lisans eğitimini 2006 yılında Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyokimya Bölümü'nde başarı ile tamamladı. 2009-2016 yılları arasında Dokuz Eylül Üniveristesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Aynı zamanda, Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyokimya A.D.’nda 2009 yılında Yüksek lisans eğitimini, 2015 yılında Doktora eğitimini enstitü ikincilikleri ile tamamladı. Doktora çalışmaları sırasında 2014 yılında TÜBİTAK BİDEB 2214/A Doktora Sırası Yurt Dışı Araştırma Bursu ile Department of Life Sciences, Imperial College, Londra’da 3 Ay süreyle misafir araştırmacı olarak çalıştı. 2015-2018 yılları arasında TÜBİTAK 1001 projesi (115S504) kapsamında doktora sonrası araştırmalarına devam etmiştir. 2019 yılında ise Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sinirbilimler A.D.’nda ikinci yüksek lisansını tamamladı. Halen TÜBİTAK 1001 (118S576) projesinde araştırmacı olarak çalışmalarına devam etmektedir. SCI ve ulusal indeksli dergilerde kapsamında yayınlanmış birçok yayını bulunmaktadır.