KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Doğum Yerim ve Yılı:Ankara, 05.01.1961
Mezuniyet: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1985
Tıpta Uzmanlık Alanım:İç Hastalıkları
Tıpta Uzmanlık Aldığım Kurum ve Tarihi:TC Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1993
Akademik Unvanım:İç Hastalıkları Doçent Doktor
Akademik Unvanı Aldığım Tarih:12.10.2012
Akademik Çalışmalarım (yönetilen tezler,yayınlanmış makaleler, bildiriler, projeler, kitap bölümleri vb):
1996 - 2015 tarihleri arasında toplam 16 asistanın iç hastalıkları dalındaki uzmanlık tezlerini yönettim.
Yayınlanmış Makalelerim:
SCI-E dergilerde 14 makale, uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanmış 8 makale, uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan 25 bildiri, ulusal hakemli dergilerde yayınlanan 40 makale, ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan 57 bildirim mevcuttur.Biri uluslararası (1997-98), diğeri ulusal (2004-5)çalışma olan iki projede yer aldım.