BİLDİRİLER


Diğer konferans bildiri kitaplarında yayımlanmış bildiriler

Ulusal
  • D.Akbay.
    (2022) KRİPTO VARLIKLARIN ANONİM ŞİRKETE SERMAYE OLARAK GETİRİLMESİ.
    İEÜ Hukuk Fakültesi Ve İzmir Ticaret Odası / Ticaret Sicili Ve Şirketler Hukukuna Etkisi Sempozyumu
    -, ISBN: