KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Akademik Özgeçmiş

2005 yılında DEÜ Hukuk Fakültesi’nden birincilikle mezun olan Direnç Akbay, aynı yıl DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün “Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı”na kabul edilmiştir. 2006 yılında Yabancı Diller Yüksek Okulu’nda “Almanca” eğitimi almıştır.

Direnç Akbay, yüksek lisansını eğitimini “Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’na Göre Limited Ortaklık Genel Kurulunun Toplanma ve Karar Alma Esasları” konulu tezi ile 2009 yılında bitirmiştir.

Yüksek lisans eğitimi sırasında 2007-2008 yılları arasında Almanya Konstanz Üniversitesi’nde teziyle ilgili araştırmalar yapmak üzere bulunmuştur.

2009 yılında DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü “Özel Hukuk Doktora Programına” kabul edilmiştir. 2011-2012 yılları arasında DAAD’nin (Alman Akademik Mübadele Kurumu) tam burslusu olarak Almanya Mannheim Üniversitesi’nde misafir araştırmacı sıfatıyla araştırmalarını sürdürmüştür.

2017 yılında “Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Göre Anonim Ortaklıklar Hukukunda Azınlığın Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı Yoluyla Korunması” başlıklı teziyle doktor unvanını almıştır. Almanca ve İngilizce bilmektedir.

2005-2021 yılları arasında DEÜ Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı'nda görev yapmış olan Dr. Direnç Akbay, Ekim-2021'den itibaren İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı'nda çalışmaya başlamıştır.

Temel Çalışma Alanları

Ortaklıklar Hukuku, Ticari İşletme Hukuku, Sınai Mülkiyet Hukuku olmakla birlikte ticaret hukukunun diğer yan alanlarıyla da ilgilenmektedir.

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar /Tezler

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’na Göre Limited Ortaklık Genel Kurulunun Toplanma ve Karar Alma Esasları, İstanbul, 2010. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi)

Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Göre Anonim Ortaklıklar Hukukunda Azınlığın Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı Yoluyla Korunması, DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 2017 (Yayınlanmamış Doktora Tezi)

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Karar İncelemesi, Çeviri, Tebliğ)
I. Makaleler

“Anonim Ortaklıklarda Özel Denetimin Konusu”, D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, (21),2, 2019, s. 629-660.
“Anonim Ortaklık Pay Sahipleri Arasında Yapılan Önalım Hakkı İçeren Sözleşmeler”, İstanbul Hukuk Mecmuası, (77), 2, 2019, s. 697-746.
"Acentelik Sözleşmesinin Olağanüstü Feshinde Haklı Sebebin Tespiti", BAÜ Hukuk Fakültesi Dergisi, (16), 201-202, Mayıs-Haziran, 2021, s. 927-993

II. Bildiri

Kripto Varlıkların Anonim Şirkete Sermaye Olarak Getirilmesi, Ticaret Sicili ve Şirketler Hukukuna Etkileri Sempozyumu, İzmir, 17.06.2022

III. Yurtdışı Deneyimi

2007-2008, Konstanz Üniversitesi, Almanya: Erasmus Öğrenim Hareketliliği Kapsamında Yüksek Lisans Tez Araştırması (11 Ay)
2011-2012, Mannheim Üniversitesi, Almanya: DAAD Tam Dönemli Araştırma Bursu, Misafir Araştırmacı, Doktora Tez Araştırması, (10 Ay)
02.09.2013 – 09.09.2013, Augsburg Üniversitesi: Erasmus Personel Eğitim ve Stajı (1 Hafta)

IV. Alınan Burs Bilgisi

2011-2012, DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst), Tam Dönemli Araştırma Bursu