MAKALELER


Diğer indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Ulusal
 • D.Akbay.
  (2021) Acentelik Sözleşmesinin Olağanüstü Feshinde Haklı Sebebin Tespiti.
  Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Vol. 16, No. 201-202, 927-993, ISBN: 1304-7949
 • D.Akbay.
  (2019) Anonim Ortaklıklarda Özel Denetimin Konusu.
  Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Vol. 21, No. 2, 629-660,
Uluslararası
 • D.Akbay.
  (2019) Anonim Ortaklık Pay Sahipleri Arasında Yapılan Önalım Hakkı Içeren Sözleşmeler.
  İstanbul Hukuk Mecmuası , Vol. 77, No. 2, 697-746, ISBN: 2636-7734