UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- Ticaret Hukuku

Ek Konular

- Fikri Mülkiyet Hukuku

- Ticari Sözleşmeler

- Şirketler Hukuku