KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Dr. Öğretim Üyesi Donald Staub İzmir Ekonomi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokul Müdürü olarak görev yapmaktadır. Daha önce dört yıl boyunca Işık Üniversitesi'nde Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde Kalite Güvence Birimi Koordinatörü olarak çalışmış ve Yabancı Diller Yüksekokulu’nun iki akreditasyon başvuru sürecini yönetmiştir. Donald, doktorasını Eastern Michigan Üniversitesi'nde (EMU) Eğitim Liderliği alanında tamamlamıştır. Yüksek Lisans(TESOL) ve Lisans (Edebiyat) eğitimini ise Michigan State Üniversitesi'nde almıştır. Dr. Öğretim Üyesi Donald Staub, İngilizce Dil Programları Akreditasyon Komisyonu (CEA) gözetmenidir ve NCA, SACS ve CAEP tarafından akredite edilmiş kurumlarla çalışma konusunda önemli akreditasyon deneyimine sahiptir. Temel araştırma ilgi alanları, yabancı dil olarak İngilizce eğitiminde(EFL) kalite güvencesi, öğrenci devamlılığı ve eğitim dili olarak İngilizce’nin kullanılmasıdır. İngilizce Eğitim Programları(EFL) ve Mesleki İngilizce programlarında (ESP) kalite güvencesi hakkında kitap bölümleri yazmıştır. Şu anda yabancı dil programlarında kalite güvencesi ve akreditasyonu üzerine bir kitabın (Springer, 2019) editörlüğünü yapmaktadır.