KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

VERDİĞİ DERSLER:
Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri ve Avrupa Birliği; Balkanlar'da Siyaset; Siysi Düşünceler Tarihi; Siyaset Bilimine Giriş; Avrupa Çalışmalarında ve Uluslararası İlişkilerde Uygulamalı Seminerler; Avrupa Birliğinin Akdeniz Politikası; Avrupa Butünleşme Teorileri; Avrupa Komşuluk Politikası; Karşılaştirmalı Siyaset; Azınlıklar Politikaları; Siyaset Biliminde ve Uluslararası İlişkilerde Analitik Yaklaşımlar; Uluslarasarı Örgütler; Azınlıklar Politikaları; Milliyetçilik ve Kimlik Politikaları; Avrupa Birliği Tarihi; Çağdaş Dünya Tarihi

ANA ARAŞTIRMA ALANLARI:
Avrupa Birliği'nin genişletmesi, komşuluğu; etnik gruplar siyaseti; millietçilik, devlet millietçilik ve milli egemenlik; uluslarüstü kurumlar; fenomenoloji ve nitel analiz.

EĞİTİM:

2011
Doktora, Uluslararası İlişkiler, Graduate School of Arts and Humanities, Nottingham Trent University, Nottingham, UK.
Tez: “The European Union, State of Exception and State Transformation: Turkey, Romania and Minority Politics”. Danışman: Dr. Chris Farrands.

2002 – 2004
MA, Avrupa Çalışmaları, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir, Türkiye.
2001 – 2003
MA, Amerikan Çalışmaları,Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye.

1997 – 2001
Lisans, Siyaset Bilimi, Siyasi ve İdari Bilimler Fakültesi, Bükreş Universitesi, Bükreş, Romanya.
1988-1991
Lisans, Harp Akademisi, Sibiu, Romanya.

AKADEMIC ÜYELİK:
Association for the Study of Ethnicity and Nationalism (ASEN, Londra), üye.
British International Studies Association (BISA, Londra), üye.
KROSS think-tank (associated with the Faculty of Political and Administrative Sciences at the University of Bucharest, KROSS, Bükreş), üye.