BİLDİRİLER


Diğer konferans bildiri kitaplarında yayımlanmış bildiriler

Ulusal
 • E.CORSİNİ.
  (2011) GELENEKSEL DOKUMALARIN İÇ VE DIŞ MEKANLARDA KULLANIMI VE SERGİLENMESİ.
  KIZILCABÖLÜK GELENEKSEL DOKUMALAR SEMPOZYUMU
  215-219, ISBN: 978-605-87849-0-1
Uluslararası
 • D.Yeung , D.E.Öngen Corsini , A.Burns and S.Kuleli.
  (2012) A socially responsible fashion design project for the children who suffer from mental and physical handicaps in Turkey.
  Fashion And Health - University Of Minnesota
  0-0, ISBN:
 • Y.E.Öngen Corsini.
  (2011) İpekli Dokumalar ve Ürünlerin Özel Mekanlarda Sunumuna bir Örnek Model: TÜNEL .
  Uluslar Arası İpek Böcekçiliği Ve İpekli Dokumalar Sempozyumu/International Symposium Of Silk Worm Breeding And Woven Silk Alanya-Antalya
  0-0, ISBN:
 • A.Burns , D.E.Öngen Corsini.
  (2010) Crafty Culture: Developing a distinct fashion identity by rejuvenating textile and craft heritage.
  7th Conference Of The International Committee Of Design History And Design Studies (ICDHS) / Design And Craft: A History Of Convergences And Divergences
  346-350, ISBN: 978 90 6569 071 5