MAKALELER


Diğer indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Ulusal
  • D.E.Öngen Corsini.
    (2013) Osmanlı Saray Şenliklerinden Günümüze Bir Kültür Ürünü: Nahıl.
    Yedi, Sanat, Tasarım Ve Bilim Dergisi , No. 10, 48-58, ISBN: 1307-9840