KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Yrd. Doç. Dr. Ebru Akduman1971 yılında İzmirde doğdu. 1982 - 1989 yılları arasında İzmir Özel Türk Kolejinde orta ve lise eğitimi aldı. 1989 - 1993 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, İzmirde lisans eğitimini tamamladı. 1994 yılında İzmirde avukatlık stajını bitirdikten sonra P. D. Ryan & Co. Solicitors, Londrada stajyerlik ve tercümanlık yaptı. 1997 - 1998 yılları arasında Vrije Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Brükselde uluslararası ve karşılaştırmalı hukuk alanında yüksek lisans eğitimini “Enforcement of Arbitration Agreements in International Transactions” başlıklı tezini savunarak tamamladı ve aynı dönemde, Avrupa Birliği Komisyonunda staj yaptı. 1998 - 2010 yılları arasında İstanbulda, başta Ernst & Young olmak üzere, yabancı ortaklı ve çok uluslu şirketlerde hukuk danışmanlığı yaptı ve aynı dönemde, Kadir Has Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Uluslararası Özel Hukuk Anabilim Dalı öğretim görevlisi kadrosunda yer aldı. 2004 - 2010 yılları arasında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde özel hukuk alanında doktora eğitimini “Milletlerarası Özel Hukukta Hisse Devirleri” başlıklı tezini savunarak tamamladı. 2010 - 2013 yılları arasında New Yorkda akademik araştırmalarını sürdürürken aynı zamanda serbest tercümanlık yaptı. 2013 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi, Hukuk Fakültesinde yardımcı doçent olarak atandı. Hâlihazırda uluslararası özel hukuk alanında akademik çalışmalarını sürdürmektedir.