KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Dr. Öğr. Üyesi Ebru Akduman, 1982 - 1989 yılları arasında İzmir Özel Türk Koleji'nde orta ve lise eğitimi aldı. 1989 - 1993 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, İzmir'de lisans eğitimini tamamladı. 1994 yılında İzmir'de avukatlık stajını tamamladıktan sonra P. D. Ryan & Co. Solicitors, Londra'da stajyerlik ve tercümanlık yaptı. 1997 - 1998 yılları arasında Vrije Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Brüksel'de uluslararası ve karşılaştırmalı hukuk alanında yüksek lisans eğitimini “Enforcement of Arbitration Agreements in International Transactions” başlıklı tezini savunarak tamamladı ve aynı dönemde, Avrupa Birliği Komisyonu'nda staj yaptı. 1998 - 2010 yılları arasında İstanbul'da, başta Ernst & Young olmak üzere, yabancı ortaklı ve çok uluslu şirketlerde hukuk danışmanlığı yaptı ve aynı dönemde, Kadir Has Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Uluslararası Özel Hukuk Anabilim Dalı öğretim görevlisi kadrosunda yer aldı. 2004 - 2010 yılları arasında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde özel hukuk alanında doktora eğitimini “Milletlerarası Özel Hukukta Hisse Devirleri” başlıklı tezini savunarak tamamladı. 2010 - 2013 yılları arasında New York'da akademik araştırmalarını sürdürürken aynı zamanda serbest tercümanlık yaptı. 2013 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi'nde yardımcı doçent olarak atandı. Hâlihazırda uluslararası özel hukuk ve Avrupa Birliği hukuku alanlarında akademik çalışmalarını sürdürmektedir.