KONUK KONUŞMACI

Uluslararası

 • AB'ye Katılım Süreci: Türkiye ile Müzakerelerin Tarihçesi ve Son Durumu
  (2021-2022) Roma - Niccolo Cusano Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Uluslararası Sözleşmelerde Incoterms'ün Rolü
  (2014-2015) Yaşar Üniversitesi - Avrupa Hukuk Öğrencileri Birliği (ELSA)

Ulusal

 • Tahkim Anlaşması ve Tahkime Elverişlilik
  (2023-2024) Çevrimiçi - Türkiye Barolar Birliği
 • Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yönleri ve Covid-19 Salgınının Etkisi
  (2019-2020) İzmir Ekonomi Üniversitesi - İzmir Ekonomi Üniversitesi
 • Türkiyede Hizmet Sektöründe Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve İlgili Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları
  (2017-2018) İzmir Ekonomi Üniversitesi
 • Bilirkişinin Nitelikleri, Ödevleri ve Etik İlkeler
  (2017-2018) İzmir Ekonomi Üniversitesi
 • Uluslararası Özel Hukukun Genel Esasları
  (2017-2018) İzmir Ekonomi Üniversitesi
 • Avrupa Birliği'nde Hukukçuların Serbest Dolaşımının Hukuki Çerçevesi
  (2014-2015) İzmir Ekonomi Üniversitesi - İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi & Avrupa Hukuk Öğrencileri Birliği (E