KONUK KONUŞMACI

Uluslararası

 • AB'ye Katılım Süreci: Türkiye ile Müzakerelerin Tarihçesi ve Son Durumu
  (2022-2023) Niccolo Cusano Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Roma - Niccolo Cusano Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Roma
 • Uluslararası Sözleşmelerde Incoterms'ün Rolü
  (2014-2015) Yaşar Üniversitesi - Avrupa Hukuk Öğrencileri Birliği (ELSA)

Ulusal

 • Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yönleri ve Covid-19 Salgınının Etkisi
  (2019-2020) İzmir Ekonomi Üniversitesi - İzmir Ekonomi Üniversitesi
 • Türkiyede Hizmet Sektöründe Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve İlgili Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları
  (2017-2018) İzmir Ekonomi Üniversitesi
 • Bilirkişinin Nitelikleri, Ödevleri ve Etik İlkeler
  (2017-2018) İzmir Ekonomi Üniversitesi
 • Uluslararası Özel Hukukun Genel Esasları
  (2017-2018) İzmir Ekonomi Üniversitesi
 • Avrupa Birliği'nde Hukukçuların Serbest Dolaşımının Hukuki Çerçevesi
  (2014-2015) İzmir Ekonomi Üniversitesi - İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi & Avrupa Hukuk Öğrencileri Birliği (E