TEZ DANIŞMANLIKLARI


Yüksek Lisans Tezi

Gökalp Özkan , “ Çok Uluslu Şirketler, Türkiye'de Sorumluluk Davalarına Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlık Çözümü ”
İzmir Ekonomi Üniversitesi
Gökalp Özkan , “ Çok Uluslu Şirketler, Türkiye'de Sorumluluk Davalarına Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlık Çözümü ”