UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK

Ek Konular

- Avrupa Birliği Hukuku