KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Ebru Sayılgan, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü'nden sırasıyla 2013 ve 2016 yıllarında lisans ve yüksek lisans derecelerini almıştır. Doktora derecesini ise 2020 yılında İzmir Katip Çelebi Üniversitesi - Biyomedikal Teknolojileri Bölümü'nden aldı. Yüksek lisans tezi sırasında Porto Üniversitesi Nöropsikofizyoloji Laboratuvarı'na (2013-2014) TÜBİTAK bursiyeri olarak katıldı. Ana kapsam, Beyin Bilgisayar Arayüzü çalışmalarının ana bileşeni olan "Bilişsel, Duyuşsal ve Sosyal Sinirbilim ile EEG / ERP yöntemleri ve meta-analitik" konularında eğitim almaktı. İstanbul Nişantaşı Üniversitesi - Makine Mühendisliği Bölümü'nde Araştırma Görevlisi (2014-2016) ve Öğretim Görevlisi olarak (2016-2017) görev yaptı. Yıldız Teknik Üniversitesi - YTÜ Teknopark bünyesinde bulunan Güvenli Cam Araştırma Geliştirme Mühendislik Şirketi'nde Makine Mühendisi olarak (2015-2016) çalıştı. Doktorası sırasında Ege Üniversitesi Teknopark bünyesinde bulunan İşlerya Medikal ve Bilişim Teknolojileri Şirketi'nde AR-GE Mühendisi olarak (2017-2018) çalışmaya başladı. Araştırma alanları biyomedikal sinyal işleme, derin öğrenme, makine öğrenmesi, biyomekatronik ve tıbbi cihaz tasarımıdır.