UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- Biyomedikal Sistemler

- Tıbbi Bilişim Sistemleri