UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- Pazarlama iletişimi

- Marka Yönetimi

- halkla ilişkiler