KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Ece Küreli Gülpınar lisans eğitimini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü'nde 2010 yılında tamamlamıştır. 2013 yılında Gazi Üniversitesi'nde yüksek lisans derecesini "Ankara Endüstri Mirasının (1925-1963) Belgelendirilmesi, Haritalandırılması ve Ön Değerlendirilmesi" konulu tezi ile almıştır. 2021 yılında ise " Toplu Konut Çevrelerinin Kentsel-Mekansal analizi: Jenerik konuta alternatiflerin arayışında bir Batıkent haritalaması" başlıklı tezi ile Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden Doktor ünvanını almıştır.
2012 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde başladığı Araştırma Görevliliği boyunca stüdyo derslerinde aktif görev almış, birçok atölye çalışması, sergi, ve akademik seminerin organizasyon/koordinatörlüğünün yanı sıra grafik tasarım işlerini de yapmıştır.
2020 itibariyle Öğretim Görevlisi olarak çalışmalarına devam etmektedir.