KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Araştırma Görevlisi Ecem Özgül lisans derecesini (2017) Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi; yüksek lisans derecesini (2020) Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları Hemşireliği programında tamamladı. İç Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde Geriatri Bilim Dalı ile ilgili çalışmalarını sürdürmekte olan Özgül, Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları Hemşireliği programında doktora eğitimine devam etmektedir. Öncesinde Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi iç hastalıkları servisinde çalışan Özgül, 2019 yılından bu yana İzmir Ekonomi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi hemşirelik bölümünde araştırma görevliliği yapmaktadır.