KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Lise eğitimimi 2004 yılında İzmir Atatürk Lisesi’nde tamamladıktan sonra 2010 yılında Manisa Celal Bayar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde lisans öğrenimimi tamamladım. Ardından İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde lisansüstü öğrenimime başladım. 2013 yılında yüksek lisans derecemi aldıktan sonra aynı bölümde doktora çalışmalarıma başladım. Lisansüstü öğrenimim sırasında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde yaklaşık dokuz yıl araştırma görevlisi olarak görev yaptım. Bunlara ek olarak üniversite ve İnşaat Mühendisleri Odası bünyesinde çeşitli yapısal analiz programları üzerine kurs ve çalıştaylarda eğitmen olarak yer aldım. Ayrıca, çok sayıda güneş enerjisi santralının TEDAŞ kabul heyetinde inşaat mühendisi üye olarak yer aldım. Deprem Mühendisliği alanındaki doktoramı 2020 yılı içerisinde tamamladıktan sonra çeşitli üniversitelerde dersler verdim. 2021-2023 yılları arasında ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü'nde öğretim görevlisi olarak görev yaptım.

Uzmanlık alanları: Deprem mühendisliği, depreme dayanıklı yapı tasarımı, mevcut yapıların deprem değerlendirmesinin yapılması, betonarme yapılar, yapıların sayısal olarak modellenmesi