UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- Fermantasyon

Ek Konular

- Yiyecek İçecek İşletmeciliği

Coğrafi Bölgeler

- Türkiye