UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- Yazılım sınama

- Yazılım kalitesi

- Yazılım bakımı

- Güvenlik