KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Dr. Öğr.Üyesi Elçin YILMAZ Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde lisans eğitimini bitirmiş, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktorasını tamamlamıştır. 2019 yılında Adalet Bölümünden mezun olmuştur. 2015 yılından itibaren İzmir Ekonomi Üniversitesinde Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Koordinatörlüğü ve 2019 yılından itibaren de Ortak Zorunlu Dersler Bölüm Başkanlığı görevini yürütmektedir.
İzmir Demokrasi Üniversitesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde de alanında dersler vermiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Amerikan Misyonerlik Faaliyetleri ve Siyasi Tarih alanında yayınları bulunmaktadır.