KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

1981 yılı Ankara doğumlu olan Yılmaz, ilköğrenimini İzmir'de tamamlamıştır. Orta okul ve lise öğrenimini İzmir MEV Koleji’nde bitirmiş, ardından lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde tamamlamıştır. Yüksek lisans ve doktora eğitimlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Tarih Ana Bilim Dalında gerçekleştirmiş, 2013 yılında Dr. unvanını almaya hak kazanmıştır. 2015 yılından itibaren İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde görev yapan Yılmaz, çeşitli akademik ve idari görevler üstlenmiştir. Halen aynı üniversitede Ortak Dersler Bölüm Başkanlığını ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersleri koordinatörlüğünü yürütmekte olan Yılmaz, 2024 yılında Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi alanında Doçentlik ünvanını almaya hak kazanmıştır. Kendisinin çalışmaları Amerikan misyonerlik faaliyetleri, Türk-Ermeni ilişkileri, Milli Mücadele Tarihi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ve Hukuk Tarihi üzerine yoğunlaşmıştır.