MAKALELER


Diğer indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Uluslararası
 • E.C.Çalıcı.
  (2020) Habermas’ta Hukukun Meşruluğunun Kaynağı Olarak Otonomi.
  ViraVerita E-Dergi: Disiplinlerarası Karşılaşmalar , No. 11, 153-184, ISBN: ISSN: 2149-3081

Hakemli dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Ulusal
 • E.C.Çalıcı.
  (2021) Hukuki Pozitivizmin Normatifliği: Feminist Perspektiften Bir İnceleme.
  Türkiye Barolar Birliği Dergisi , Vol. 34, No. 155, 479-511,
 • E.C.Çalıcı.
  (2020) Sivil İtaatsizliğin Demokratik Potansiyeli.
  Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Arş. Gör. Ceren Damar Şenel Armağanı , Vol. 5, No. 1-1, 749-770, ISBN: ISSN: 2458-8202