UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- Hukuk Felsefesi

- İnsan Hakları