KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Lisans derecesini tekstil mühendisliği alanında Ege Üniversitesi’nde (2000), yüksek lisans ve doktora derecelerini endüstriyel tasarım alanında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde (2004) ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (2012) tamamlamıştır. 2001-2004 yılları arasında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde ve 2005 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Eylül 2005 tarihinden itibaren İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. 2008-2009 akademik yılında Sheffield Hallam University’de ziyaretçi araştırmacı olarak bulunmuştur. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde ve İzmir Ekonomi Üniversitesi-EKOTAM (Tasarım ve Araştırma Merkezi)’nde bir çok projede çalışmış, konfereanslarda bildiriler sunmuştur. İEÜ Endüstriyel Tasarım Bölümü’nde “Tasarım Araştırması” ve “Bitirme Tezi” derslerini koordine etmektedir. İlgilendiği araştırma alanları tasarım tarihi, tasarım evrimi, memetik, temel tasarım ve tasarım araştırma yöntemleridir.