İDARİ GÖREVLER


İdari Görevler


Endüstriyel Tasarım Bölümü Erasmus Koordinatörü   (2015 ~     )
“ Bologna Eşgüdüm Komisyonu Üyesi ”
İzmir Ekonomi Üniversitesi   (2013 ~     )
“ Fakülte Tanıtım Komitesi'nde sergi organizatörü ”
İzmir Ekonomi Üniversitesi   (2011 - 2013)
“ Araştırma Kültürünü Geliştirme Komitesi Üyesi ”
İzmir Ekonomi Üniversitesi   (2008 - 2009)
“ Endüstriyel Tasarım Bölümü Erasmus koordinatörü ”
İzmir Ekonomi Üniversitesi   (2006 - 2008)