UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- Endüstriyel tasarım tarihi ve evrimi

- Tasarım Araştırmaları

- Tasarım Yöntemleri

- Temel Tasarım