YAPITLAR

Kişisel Sergi

Ulusal
  • Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (ETMK) ile birlikte EKOTAM (İEÜ) grup projeleri sergisi
    (2006-2007) İzmir Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi - IV. KOBİF-KOBİ Bilgi ve Eğitim Fuarı