KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Bursa Erkek Lisesi'nden 2016 yılında mezun olmuştur. Aynı sene İzmir Ekonomi Üniversitesi Psikoloji bölümünü tam burslu kazanmış ve 2021'de yüksek şeref derecesi ile mezun olmuştur. Psikoloji eğitiminin yanı sıra Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü Çift Anadal Programını tamamlamıştır. 2022 yılında Frankfurt, Almanya'da değişim öğrencisi olarak bulunmuştur. İzmir Ekonomi Üniversitesi - Finans Ekonomisi Tezli Yüksek Lisans Programında öğrenciliği devam etmektedir. Lisans eğitimi süresince ve mezuniyetinin hemen ardından şirketlerin Finans Departmanlarında görev almıştır. 2023 yılında Uluslararası Ticaret ve Finans bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Akademik araştırmaları Yatırımcı Davranışları, Sürdürülebilir Finans ve Yatırım Analizi gibi disiplinler arası konuları kapsar.