TEZ DANIŞMANLIKLARI


Doktora Tezi

Bahadır Öztürk , “ “Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde Bulunan Anadolu Selçuklu Dönemi Halılarının Tasarım İncelenmesi”, ”
Dokuz Eylül Üniversitesi

Yüksek Lisans Tezi

Berna İleri , “ “Ankara Vakıf Eserleri Müzesi’nde Bulunan Uşak Halılarının İncelenmesi”, ”
Dokuz Eylül Üniversitesi
Çelik, Ferah; , “ “Sümer Halı Üretim Desenleri Katalogu” ”
Dokuz Eylül Üniversitesi
Karan, Renin, , “ “Jim Dixon Koleksiyonunda Yer Alan Anadolu Halılarının Kataloglanması ”
Dokuz Eylül Üniversitesi
Öztürk, Bahadır, , “ “Dolmabahçe Sarayı’nda Teşhirde Bulunan Bir Grup Halının Teknik ve Sanatsal Özelliklerinin Araştırıl ”
Dokuz Eylül Üniversitesi
Tülay Gümüşer , “ 16TH CENTURY OTTOMAN COURT FABRIC’S MOTIFS IN CONTEMPORARY TURKISH TEXTILE DESIGN ”
İzmir Ekonomi Üniversitesi
Zehra Bayındır , “ “Günümüzde Avanos’ta (Nevşehir) El Halısı Üretimi ve Avanos Halılarının Özellikleri”, ”
Dokuz Eylül Üniversitesi