UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- Tekstil Mühendisi

- tekstil tasarımı

Ek Konular

- geleneksel sanatlar