UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- Hücre Biyolojisi

- Hücre Ölüm Mekanizmaları

- Kanser Moleküler Biyolojisi

- Apoptoz