UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- uluslararası finans

- kurumsal finansman

- mali yönetim

- mali tablolar analizi

- Finansal Makroekonomi

Endüstri

- chemical