KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

1999 yılında İzmir Atatürk Lisesinden ve 2003 yılında da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. 2004 yılından itibaren İzmir Ekonomi Üniversitesinde Ekonomi Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı ve aynı zamanda da Burslu olarak Finans Ekonomisi alanında masterını tamamladı. Daha sonra İtalya hükümetinden kazandığı bursla Catania Üniversitesinde Ekonomi masterı yaptı. Yüksek lisans tezleri Türkiyedeki Bankacılık Sektörü ve Değerleme alanındadır. 2010 yılında VOBda ve 2013 yılında ise Borsa İstanbulda çalışmaya başladı. Halen özel sektörde çalışmaktadır ve 2009 yılından itibaren meslek yüksek okulu, lisans ve yüksek lisans seviyesinde finans ve ekonomi ağırlıklı dersler vermekte ve özellikle 2014 yılından bu yana ağırlıklı olarak ekonomi, finans ve risk alanında lisans ve yüksek lisans dersleri vermektedir.Doktora tezini Prof. Dr. Ayla Oğuş Binatlı ile "TCMBnin Döviz ve Faiz Piyasasına Yaptığı Müdahalelerin Tahminlenmesi" konusunda yazmıştır. Ulusal ve uluslararası bir çok hakemli dergide makaleleri yayınlanmıştır.