KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Şehir ve Bölge Planlama lisansı ile Kentsel Tasarım yüksek lisansını ODTÜ’de, mimarlık tarihi yüksek lisansı ile sanat tarihi doktorasını sırasıyla University College London, Bartlett School of Architecture ve Toronto Üniversitesi’nde tamamladı. Soğuk Savaş dönemi mimarlık kültürü, kolektif belleğin mekânsal inşası, duyguların tarihi, mimarlıkta romantik gelenek, mimari yayıncılığın kamusal mecraları ile Antroposen çağında mimari tahayyüller başlıca çalışma konuları arasındadır. Makaleleri Emotions: History, Culture, Society (2022), Memory Studies (2020) ile Birikim (2008) dergilerinde ve Architecture, Democracy, Emotions since 1945 (Routledge, 2018), Mid-Century Modernism in Turkey (Routledge, 2015), İzmir Kültürpark’ın Anımsa(ma)dıkları (İletişim, 2015) kitaplarında yer almıştır.
2023-2024 yıllarında American Academy in Rome'da Getty Global Affiliated Fellow olarak bulunmaktadır.