DİĞER GÖREVLER


Diğer Görevler

Bildiri kitaplı Uluslar arası sempozum, düzenleme kurulu başkanlığı - (2012-2013) ,“ V. Uluslar arası Teknik Tekstiller Kongresi”
Konfeksiyon Sanayinde İş ve Zaman Etüdü ve Verimlilik Teknikleri Semineri, - (1995-1996)
Konfeksiyon Sanayinde İş ve Zaman Etüdü ve Verimlilik Teknikleri Semineri - (1994-1995)
Konfeksiyon Sanayinde İş ve Zaman Etüdü ve Verimlilik Teknikleri Semineri - (1993-1994)