UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- İstatistiksel Analiz

- Veri Analitiği

- Veri Göselleştirme

- Veri madenciliği

- Veri Analitiği