UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- Sayısal sinyal işleme

- derin öğrenme

Ek Konular

- Yapay Zeka

- Yapay Sinir Ağları