ATIFLAR

Diğer indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanmış yayınlarda yapılan atıf

 • Atıf Yapan :
  Aykut GÜNEŞ , Rüyam KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU , (2020-2021)
  Öğretmenlerin Örgütsel Adalet Algıları ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişki - Yaşadıkça Eğitim
  Atıf Yapılan :
  Öğretim elemanlarının örgütsel vatandaşlık davranışları ile örgütsel adalet algıları arasındaki ilişki - Educational Administration: Theory and Practice
 • Atıf Yapan :
  Vuyisile Msila (2014-2015)
  Manipulating School Culture for Effective Leadership - Mediterranean Journal of Social Sciences
  Atıf Yapılan :
  Implications from the Diagnosis of a School Culture at a Higher Education Institution - Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry
 • Atıf Yapan :
  Ahmet Avcı (2013-2014)
  Örgüt Kültürü: Kavramsal Çerçevesi ve Eğitim Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi - Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi
  Atıf Yapılan :
  Implications from the diagnosis of a school culture at a higher education institution - Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry

İndex dışı uluslararası hakemli degilerde yayımlanmış yayınlarda yapılan atıf

 • Atıf Yapan :
  Naz KARGIN GÖKTAŞ , Halil Evren ŞENTÜRK , (-1)
  SPOR LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN OKUL İKLİMİ ALGILARI İLE SPORA YÖNELİK TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - SPORMETRE
  Atıf Yapılan :
  The relationship between school climate perceptions and school size and status - eInternational Journal of Educational Research

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış yayınlarda yapılan atıf

 • Atıf Yapan :
  Ali Can Yılmaz , Seyhan Bilir Güler , (2018-2019)
  Örgütsel Adalet ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişkinin Anlamlandırılması: Bir Aile İşletmesinde Nitel Araştırma - Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
  Atıf Yapılan :
  Öğretim Elemanlarının Örgütsel Vatandaşlık Davranışları ile Örgütsel Adalet Algıları Arasındaki İlişki - Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi
 • Atıf Yapan :
  Ahmet Melih Güneş (-1)
  Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarıyla Okul İklimi Arasındaki İlişki - Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
  Atıf Yapılan :
  The relationship between school climate perceptions and school size and status. - e-International Journal of Educational Research, 4(4),100-116.

WoS indexleri tarafından taranan dergilerde yayımlanmış yayınlarda yapılan atıf

 • Atıf Yapan :
  Benoit Pierre Freyens , Xiaodong Gong , (2020-2021)
  Generalising the impact of lecture capture availability on student achievement: A method and its application - Australasian Journal of Educational Technology
  Atıf Yapılan :
  A study exploring students’ usage patterns and adoption of lecture capture - Technology, Knowledge and Learning
 • Atıf Yapan :
  Rwitajit Majumdar , Brendan Flanagan , (2020-2021)
  E-book Technology Facilitating University Education During COVID-19: Japanese Experience - Canadian Journal of Learning and Technology
  Atıf Yapılan :
  A study exploring students’ usage patterns and adoption of lecture capture - Technology, Knowledge and Learning
 • Atıf Yapan :
  Landon D. Baillie , Ryan Banow , (2020-2021)
  The impact of lecture capture availability on academic performance in a large biomedical science course - Education and Information Technologies
  Atıf Yapılan :
  A study exploring students’ usage patterns and adoption of lecture capture - Technology, Knowledge and Learning
 • Atıf Yapan :
  Evrim Ustunluoglu , Filiz Mumcu , (2020-2021)
  A case study on the usage of lecture capture: perceptions of students, faculty members and administrators - Journal of Computing in Higher Education
  Atıf Yapılan :
  A study exploring students’ usage patterns and adoption of lecture capture - Technology, Knowledge and Learning
 • Atıf Yapan :
  Snehasish Banerjee (2020-2021)
  To capture the research landscape of lecture capture in university education - Computers & Education
  Atıf Yapılan :
  A Study Exploring Students’ Usage Patterns and Adoption of Lecture Capture - Technology, Knowledge and Learning
 • Atıf Yapan :
  Murat Yorulmaz , Ahmet Karabacak , (-1)
  Organizational justice perception and organizational citizenship behavior of shipyard workers: the role of identification and emotional intelligence - Maritime Business Review
  Atıf Yapılan :
  Öğretim Elemanlarının Örgütsel Vatandaşlık Davranışları ile Örgütsel Adalet Algıları Arasındaki İlişki - Kuram ve Uygulamada Egitim Yonetimi [Educational Administration: Theory and Practice]